Varna vožnja

V klubu se prizadevamo, da promoviramo varno kolesarjenje za vse generacije. Cesto si delimo še z ostalimi udeleženci, zato je toliko pomembneje, da smo drug do drugega spoštljivi ter da upoštevamo dogovorjena pravila. V letu 2023 smo tako izvedli nekaj predavanj, kjer smo s pomočjo policistov iz policijske postaje Slov. Konjice osveščali kolesarje glede varne vožnje. Teoretičnemu delu je sledil praktičen prikaz z osnovnimi vajami na kolesu. Vsekakor priporočljivo za vse kolesarje, da pred pričetkom sezone ponovimo oz. osvežimo vedenja o cestno prometnih predpisih, pripravi kolesa na furo, pravil vonje v skupini ter pravil splošnega obnašanja udeležencev v prometu.